Pecat amagat és mitg perdonat.... La polèmica entre mossèn Gudiol i Antoni Bulbena a ran de les edicions bibliòfiles de llibres eròtics


Resum


Resum: El desembre de 1911 aparegué a la premsa local de Vic un article que va aixecar molta polseguera entre els bibliòfils de tot Catalunya. Un mossèn –historiador de l’art i gran moralista- acusava un conegut editor de llibres de bibliofília –sense dir-ne el nom-, d’editar llibres luxosos de contingut priàpic (pornogràfic). Aquest fet anecdòtic ens serveix per saber qui era l’editor esmentat, què hi havia de cert en l’»acusació» i com va encaixar el vituperat veure’s exposat a la vergonya pública. La correspondència creuada entre els dos protagonistes, exclusivament per mitjà d’un amic comú, ens facilita l’anàlisi de l’argumentari de l’un i de l’altre. Això ens permet copsar com s’entenia, des de la moral més conservadora a la d’un moderat lliurepensament, l’ampli arc que va de la literatura de temàtica amorosa a les obres clarament pornogràfiques.

Paraules clau: Bibliofília, literatura eròtica, Bulbena, Mossèn Gudiol, pornografia, relació epistolar,      Censura


Abstract: In December 1911 appeared in the local press in Vic (a town near Barcelona) an article that raised an uproar in the bibliophile circles all over Catalonia. A priest (an Art historian and great moralist) accused a well-known editor of fine books, without naming him, of editing luxury books of pornographic content. This anecdote serves us to find out who this editor was, how much truth there was in the «accusation» and how the censored editor took the fact of being exposed to public shame. The correspondence between the priest and the editor, facilitated by a common friend, helps us analyze the arguments of both parties. We can grasp how the vast frame that embraces love literature to clearly pornographic works was perceived, both from the most conservative moral to a moderate free-thinking perspective.

Keywords: Bibliophilism, erotic literature, Bulbena, Reverend Gudiol,  pornography, correspondence, censorship

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons