Un vocabulari pornogràfic francès-català inèdit


Resum


Resum: Antoni Bulbena Tosell és autor d’un manuscrit, i inèdit, vocabulari pornogràfic francès-català català-francès, la Flora pornogràfica francesa: suplement al argot francès / Flore pornographique catalane: supplément à l’argot catalan. És una obra d’aproximadament l’any 1921 que, per la seva temàtica, ell mateix reservava per a no publicar-se. Bulbena és autor d’una discutida obra lingüística, entre la qual trobem diferents diccionaris, alguns d’ells entre el català i el francès. El darrer que publicà és el Diccionari de les lléngues francesa & catalana / Dictionnaire catalan-français (1921) que inclou dos apèndixs, un «Vocabulari d’argot francès» i un «Vocabulari d’argot catalan». La Flora és, així, un suplement al lèxic pornogràfic d’aquest diccionari. Per altra banda, el títol de Flora pornogràfica sembla fer referència a una obra de la lexicografia francesa que recull mots obscens presents a obres d’Emile Zola i altres escriptors naturalistes, La flore pornographique (1883), d’Ambroise Macrobe. Els mots d’argot sexual de la Flora, amb un especial focus temàtic en la prostitució, tenen interès lingüístic i cultural tant per a la llengua catalana com per a la llengua francesa.  

Paraules clau: Antoni Bulbena, Flora pornogràfica, lexicografia, català, francès.


Abstract: Antoni Bulbena Tosell is the author of an unpublished, pornographic vocabulary French-Catalan Catalan-French, a manuscript called the Flora pornogràfica francesa: suplement al argot francès / Flore pornographique catalane: supplément à l’argot catalan. It was written around 1921 and reserved for not being published. Bulbena is the author of a controversial linguistic work, among which are various dictionaries, some of them between Catalan and French. The latest is the Diccionari de les lléngues francesa & catalana / Dictionnaire catalan-français (1921), that  includes two appendixes, a «Vocabulari d’argot francès» and a «Vocabulari d’argot catalan». The Flora is thus a pornographic supplement to the lexicon of these vocabularies. Moreover, the title Flora pornogràfica seems to refer to a pornographic French lexicography work that contains obscene words from books by Émile Zola and other naturalist writers: La flore pornographique (1883) by Ambroise Macrobe. Slang sexual terms from the Bulbena’s Flora, with a special focus on the theme of prostitution, have linguistic and cultural interest both for the Catalan and the French language

Keywords: Antoni Bulbena, Flora pornogràfica, lexicography, Catalan, French.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons