Nimfes al Vinalopó. La poesia renaixentista d’un alacantí oblidat, Josep Gosalbes de Cunedo (S. XVI)


Resum


Resum: L’obra del poeta alacantí del segle XVI Josep Gosalbes de Cunedo ha passat a l’oblit. Alguns aspectes de la seua vida i obra mereixen atenció, com a mínim, per haver tractat temes propis de la seua terra. Alguns dels seus poemes tracten l’antiga Governació d’Oriola, al sud del regne de València, i celebren la creació del bisbat d’Oriola, motiu pel qual l’autor descriu el territori amb gust renaixentista. La seua amistat amb l’humanista Just Lipsi marca la seua biografia, on guerres i presó també estan presents.


Paraules clau: poesia llatina; Renaixement; Oriola; Alacant; Just Lipsi

Abstract: The work of the 16th. century poet from Alicante Joseph Gosalbes of Cunedo has been forgotten. Some aspects of his life and work deserve attention, at least because he had written about topics of their own land. Some of his poems deal with the former Region of Orihuela, in the south of Valencia kingdom, and celebrate the creation of the diocese of Orihuela, so the author describes this territory in a Renaissance style. His friendship with the humanist Justus Lipsius mark his biography, where wars and prison are also present.


Keywords: Latin poetry; Renaissance; Orihuela; Alicante; Justus Lipsius


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons