La música polifónica flamenca del segle XV a les novel·les clàssiques catalanes Tirant lo Blanc & Curial e Güelfa


Resum


Resum: Al Tirant lo Blanc i al Curial e Güelfa hi ha referències concretes al coneixement possiblement directe que els autors tenien sobre la música polifònica flamenca, que entrà a Itàlia pel nord durant la primera meitat del segle XV i arribà a Nàpols.


Paraules clau: Tirant lo Blanc; Curial e Güelfa; polifonia flamenca a Itàlia; cultura europea del segle XV


Abstract: There are specific references in Tirant lo Blanc and Curial e Güelfa to the probably direct knowledge that the authors had on Flemish polyphonic music, which came to the north of Italy during the first half of the fifteenth century and arrived in Naples.


Keywords: Tirant lo Blanc; Curial e Güelfa; Flemish polyphonic music in Italy; fifteenth century European culture


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons