La comicitat, la paròdia i aspectes anticlericals en alguns contes plaents catalans: La Disputació d'en Buc ab son cavall i el Testament de Serradell de Vic


Resum


Resum: El treball és un estudi sobre tres aspectes que defineixen aquests contes catalans medievals en vers que part de la crítica ha considerat que poden classificar-se com a fabliaux. Aquests aspectes, tal com ja s’esmenta en el títol, són la comicitat, la paròdia i l’anticlericalisme. Altres qüestions relacionades amb aquests contes plaents que han estat considerades importants i interessants són l’anàlisi dels personatges, els diferents significats atorgats per la crítica, els manuscrits, els autors i que es tracten en aquest estudi. Prèviament es presenta una breu introducció sobre el context polític i social de l’època i de la crisi que va afectar l’estament eclesiàstic.


Paraules clau: fabliaux; La disputació d’en Buc ab son cavall: Testament de Serradell de Vic


Abstract: This work is a study of three aspects that define these stories Catalan medieval verse that critics have considered that could be classified as fables. These aspects, as already mentioned in the title, are the comedy, parody and anticlericalism. Other issues that have these pleasant stories are considered important and interesting are the analysis of thecharacters, the different meanings given by critics and other features such as manuscripts, autors, have also been studied in this study. Previously a brief introduction to the socio-political context of the time and the crisis that affected the clergy is presented.


Key words: fabliaux; La disputació d’en Buc ab son cavall; Testament de Serradell de Vic


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons