Curial e Güelfa i Boccaccio: influències lingüístiques


Resum


Resum: La crítica ha trobat al Curial e Güelfa petges molt evidents d’influència de la literatura italiana, i en particular de Boccaccio. Tanmateix no ha estat estudiada una altra influència italiana, la purament lingu?ística. Un estudi detingut del Curial ha permés identificar a l’obra nombrosos elements que mostren la seua origen italiana. Molts d’aquests elements es troben presents a les obres de Boccaccio, concretament en el Decameron. Per cada element identificat al Curial s’ofereixen exemples de les obres de Boccaccio.

Paraules clau: Curial e Güelfa; Boccaccio; italianismes; influència; català

Abstract: Several scholars have found in Curial e Güelfa very clear traces of influence of Italian literature, and in particular of Boccaccio. Therefore, no other Italian influence, the purely linguistic one, has not been studied. A detailed study of the Curial has identified many elements that show their italian origin. Many of these elements are present in the works of Boccaccio, specifically in the Decameron. For each item identified in Curial, we provide some examples from the works of Boccaccio.

Keywords: Curial e Güelfa; Boccaccio; italianisms; influence; Catalan


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons