Les "modernes" religioses valencianes: entrebancs d'una recerca textual


Resum


Resum: El catàleg titulat Lletraferides modernes. Catàleg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII (Herrero 2009) suposava un punt de partida en la compilació de «lletraferides» valencianes de l’Edat Moderna. Aquest ajudà a rescatar els seus noms, però el major handicap radica en la diversitat en la localització física dels textos. A través d’una visió dels diferents gèneres que empraren aquestes escriptores, en especial les religioses (poesia, mística, auto/biografia espiritual…), avancem algunes conclusions que permetran una anàlisi sociolingu?ística, literària i de gènere d’eixes obres.

Paraules clau: Catàleg, Localizació textual,  Autores religioses, Valencianes, Modernes.


Abstract: The catalogue entitled Lletraferides modernes. Catàleg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII (Herrero 2009) provided a starting point for the compilation of Valencian «women of letters» in the Modern Age. Although this catalogue helped to recover the names of these authors, the process is greatly hindered by the diversity of textual localisation. By considering the different genres these writers, particularly the religious authors, favoured (poetry, mystic, spiritual auto/biography,…), this paper aims to provide a number of conclusions for subsequent application in the sociolinguistic, literary and genre analysis of these works.


Keywords: Catalogue, Textual localisation, Women religious authors, Valencian, Modern


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons