DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.20.25850

La riuada del Túria de 1897. Un motiu poètic per als renaixencistes valencians


Resum


Resum: Al s. xix, en català, gràcies a les possibilitats que permeté la Renaixença, es composen un conjunt de poemes al voltant dels estralls produïts per distints fenòmens naturals. L’objectiu del present treball és realitzar una aproximació a vuit composicions conreades per distints lletraferits valencians, les quals discorren al voltant del succés que commocionà la ciutat de València el 10 de novembre de 1897, el desbordament del riu Túria.

Paraules clau: Renaixença, poesia, València, riuada Túria

Abstract: In the 19th century and, in Catalan, thanks to the possibilities offered by the Renaixença,a set of poems are composed around the devastation caused by different natural phenomena. The aim of this work is to make an approach to eight compositions cultivated by different Valencian lyricists, which revolve around the event that shocked the city of Valencia on Tenth of November of one thousand eight hundred ninety-seven, the overflowing of the Turia river.

Keywords: Renaixença; poetry; València; Túria flood.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons