DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20948

Leopold Trénor Palavicino, a través de la Biografia d’un president de Lo Rat Penat, ja mort, amb descripció de les seues activitats relacionades amb aquest centre, d’Amèlia Comba Comba (1965)


Resum


Resum: Aquest article analitza l’escriptor Leopold Trénor Palavicino a partir de la informació de la biografia escrita per Amèlia Comba en 1965. Les pàgines de l’autora aporten una perspectiva més ajustada al perfil del literat. Trénor, provinent de família noble, esdevé un poeta de base catòlica, capaç de representar organitzacions com Lo Rat Penat, des d’on va treballar incansablement per recuperar la llengua, la literatura i el patrimoni valencians.

Paraules clau: Leopold Trénor, Amèlia Comba, Lo Rat Penat, valencianisme, poesia
 


Abstract: This paper analyses the writer Leopold Trénor Palavicino based on information from the biography written by Amèlia Comba in 1965. the author’s pages provide a more in-depth perspective on the writer’s profile. Trénor, coming from a noble family, becomes a Catholic poet who can represent organizations like Lo Rat Penat, where he worked tirelessly to recover the Valencian language, literature and cultural heritage.

Keywords: Leopold Trénor, Amèlia Comba, Lo Rat Penat, valencianisme, poetry


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons