DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20924

Aportacions i referències etnopoètiques en l’obra literària de Carmelina Sánchez-Cutillas


Resum


Resum: L’obra literària de Carmelina Sánchez-Cutillas inclou abundants aportacions i referències etnopoètiques que resulten interessants no solament per a l’estudi del folklore, sinó també –i molt especialment– com a elements estratègics en la construcció d’uns discursos memorialístics que adesiara tendeixen a presentar els records objecte de literaturització embolcallats amb una mena de boirina màgica: una espècie de perspectiva difuminada que optimitza la propensió a la meravella de manera que el lector queda contagiat per la presumpta dificultat de la narradora a l’hora de «destriar els fets reals dels fantàstics».

Paraules clau: Carmelina Sánchez-Cutillas, Matèria de Bretanya, etnopoètica, rondalles, literatura popular valenciana
 

Abstract: Carmelina Sánchez-Cutillas’ literary creations include abundant ethnopoetic references. These contributions are interesting not only for the study of folklore and also –and very especially–  as strategic elements in the construction of discourse. The author’s memorialistic prose frequently tends to present memories wrapped in a magical mist: a kind of blurred perspective that optimizes the propensity for wonder. In this way, the reader participates in an atmosphere where it is difficult to «distinguish the real facts from the fantastic». This article studies the contributions and ethnopoetic references present in the literary texts of Carmelina Sánchez-Cutillas as an epistemiological option that is considered relevant for a better understanding of the personal, poetic and captivating game of fusions, confusions, effusions and diffusions –on the imprecise and suggestive boundaries between reality, dream, memory, imagination, history and fiction– which, in the last analysis, is the literary work of this singular author.

Keywords: Carmelina Sánchez-Cutillas, Matter of Britain, ethnopoetics, folktales, Valencian folk literature


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons