DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20918

Galiana: història d’un falcó


Resum


Resum: En 1365 va tenir lloc una disputa davant la cort del governador de Mallorca per la propietat d’un falcó entre els donzells Berenguer de Galiana i Bernat Togores, en la qual es veu involucrat l’ensinistrador d’aus de caça Bernat Llemosí. Els testimonis que foren presentats per aclarir els fets permeten obtenir una informació molt valuosa, i en part inèdita, del que fou la pràctica d’aquesta art venatòria en el context de les illes Balears, i per extensió en l’Occident europeu. En aquest treball proposem una edició completa del document i en fem un estudi exhaustiu.Paraules clau: falconeria, Mallorca, governació, caça
 
Abstract: In 1365 a lawsuit between the noblemen Berenguer of Galiana and Bernat Togores took place before the Court of the governor of Mallorca about the property of a falcon. Bernat Llemosí, a trainer of birds of prey, found himself involved in the case. The witnesses presented to clarify the facts provided really valuable information, and partly unknown, about the practice of this hunting art in the context of the Balearic Islands and Western Europe. A complete edition of the document is presented and thoroughly analysed in this study.

Key words: falconry, Mallorca, governor, hunting


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons