DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20917

Hopera de citraria de falcone pellegrine et gentile d’Alfonso Caracciolo


Resum


Resum: Editem un tractat de falconeria escrit en italià de Calàbria amb alguns trets catalans i amb vincles amb el grup d’obres de la biblioteca napolitana dels reis d’Aragó. El còdex factici de la Reial Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, amb signatura C-IV-6, conté set documents, un dels quals és l’Hopera de citraria de falcone pellegrine et gentile escrita per Alfonso Caracciolo, que ocupa una extensió de més de 40 fulls. Aquest text segueix la tradició dels tractat medievals i segurament està escrit a finals del segle XV. L’objectiu de l’autor és ensenyar bàsicament a ensinistrar falcons pelegrins i gentils, encara que presenta altres continguts de caràcter cinegètic i es basa, segons l’autor, en l’experiència pròpia.Paraules clau: tractat de falconeria, Caracciolo, falcons pelegrins, falcons gentilsAbstract: We offer the critical edition of a treatise of falconry written in Italian from Calabria. It also has some Catalan features, and it is linked to a number of texts from the library of Naples belonging to the kings of Aragon. This codex from the Royal Library of the Monastery of San Lorenzo de El Escorial, being its identification C-IV-6, contains seven documents. One of these documents is Hopera de citraria de falcone pellegrine et gentile (Treatise of falconry of peregrine falcon and gentle hawk) written by Alfonso Caracciolo, having more than 40 pages. This text follows the tradition of medieval treatise, and it was probably written at the end of the 15th century. The aim of the author is to teach to train peregrine falcons and gentle hawks, even though it has other content related to hunting, and it is based on the author’s experience.Key words: treatise on falconry, Caracciolo, peregrine falcon, gentle hawk


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons