DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20915

El Llibre dels ocells de caça, o Flors de les receptes medicinals per a ocells de caça


Resum


Resum: Edició d’un dels textos de falconeria medievals conservats en català, interessant per l’extensió i per la qualitat de la redacció, amb un vocabulari ric, variat i especialitzat. Està format per la unió de dos tractats diferents i apareix recollit en un extens volum miscel·lani copiat en el segle XV en el qual es recullen, també, altres tractats, de cosmètica femenina, de cuina, etc. Tot i que les fonts del Llibre dels ocells de caça, o Flors de les receptes medicinals per a ocells de caça semblen molt abundants, anotem ací l’edició amb la que permet un acarament més evident per la proximitat entre el text llatí i el català, ja que n’és la font directa; es tracta del De falconibus de sant Albert el Gran o sant Albert Magne, del qual hi ha una versió parcial entre els folis 122v a 138v  del manuscrit.Paraules clau: edició, tractats de falconeria, edat mitjana, Albert el Gran.Abstract: This work focuses in the edition of a medieval falconry text written in Catalan. This is an interesting text because of its length and the quality of  its language, with a rich, varied, and specialized vocabulary. It joins two different treatises, copied into a larger 15th-century miscellaneous manuscript, in which other treatises are also collected, such as one on women’s cosmetics, another on cooking, etc. Although the sources of the Llibre dels ocells de caça, o Flors de les receptes medicinals per a ocells de caça seem very abundant, we annotate the edition with the source allowing a more direct comparison because of the proximity between the Latin and Catalan text; namely, the De falconibus by St. Albert the Great, of which there is a partial version in folios 122v to 138v of the manuscript.Key words: text edition, treatise, falconry, Middle Ages, Albert the Great.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons