DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20910

Sis peces teatrals reaparegudes del teatre valencià


Resum


Resum: Durant el període del s. xix, el teatre valencià representat pel gènere de sainet, anomenat per molts estudiosos obreta de fer riure, va tindre una repercussió molt marcada. Però no el teatre culte, que per circumstàncies, entre les quals es trobava la mancança d’una normativa lingüística, ortogràfica i gramatical, no va arribar a ser una de les prioritats dels escriptors noucentistes valencians. Llavors, trobem com el sainet escrit amb el seu registre col·loquial, és el gènere literari que representa l’anomenat teatre valencià de l’època. Gràcies a llegats i col·leccions, els investigadors han anat classificant i recopilant aquestes obres que formen part de la nostra literatura. En aquest estudi donarem a conèixer sis peces teatrals corresponents al segle esmentat. Aquestes peces, les quals han romàs desaparegudes, les hem pogut extraure gràcies al llegat d’un dels teatres més importants que ha tingut la ciutat de València, el Teatre Russafa.

Paraules clau: teatre valencià, sainet, Teatre Russafa, València


Abstract: During the period of the 19th century, the Valencian theater represented by the genre of one act play, called by many scholars a work of laughter, had a very marked repercussion. But not the cult theater, which due to circumstances, among which was the lack of linguistic, orthographic and grammatical regulations, did not become one of the priorities of the Valencian xix century writers. Then, we find how the one act play written with its colloquial register, is the literary genre that represents the so-called Valencian theater of the time. Thanks to legacies and collections, researchers have been classifying and compiling these works that are part of our literature. In this study we will present six plays corresponding to the aforementioned century. We have been able to extract these pieces, which have disappeared, thanks to the legacy of one of the most important theaters in the city of Valencia, the Theater Russafa.

Keywords: valencian theater, one act play, Russafa Theater, Valencia


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons