DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20908

L’expulsió dels moriscos valencians, segons la Relació de Maximilià Cerdà de Tallada


Resum


Resum: Aquest article tracta sobre la minoria morisca valenciana i la seva expulsió, a partir de l’estudi d’un text manuscrit de Cerdà de Tallada sobre l’expulsió dels moriscos valencians el 1609. El text, incomplet, conté, tanmateix, nombrosos fets d’interès historiogràfic i és un notable exemple de les cròniques valencianes d’aqueix  període del Barroc.


Paraules clau: moriscos, expulsió, València, Maximilià Cerdà de Tallada


Abstract: This article is about the Valencian Moorish minority and their expulsion, based on a study of a manuscript text by Cerdà de Tallada about the expulsion of the Valencian Moors in 1609. The text, which is incomplete, contains, nevertheless, numerous facts of historiographical interest and is a remarkable example of the Valencian chronicles from the Baroque period.

Keywords: moorish, expulsion, Maximilà Cerdà de Tallada


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons