DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17568

De l’Estudi General a la Universitat de les Illes Balears


Resum


Resum: L’Estudi General de la Ciutat de Mallorca, creat el 1483, concedia graus en teologia, filosofia i arts, vàlids únicament en el territori de la monarquia hispànica. Des de mitjan segle xvi va haver d’afrontar la competència del col·legi dels jesuïtes. Per superar aquesta pugna sol·licità i obtingué (1673) que el papat reconegués las validesa dels seus títols a tota la cristiandat. Les dificultats econòmiques retardaren el funcionament d’aquesta universitat fins el 1691. Rebé el nom de Universitat Lul·liana de Mallorca. El 1772 passà a denominar-se Universitat Literària de Mallorca. El 1842 se suprimí definitivament. A Mallorca no hi tornà haver estudis universitaris fins a 1967, i el 1978 es creà la Universitat de les Illes Balears.

Paraules clau: Universitat, Mallorca, Illes Balears, lul·lisme

Abstract: The Estudi General de la Ciutat de Mallorca was an institution founded in Palma in 1483 which awarded degrees in theology, philosophy and the arts, valid only in the kingdoms of the Spanish monarchy. From the mid 16th century, it faced competition from a Jesuit college. To win this battle, it asked the Pope to recognize the validity of its qualifications throughout the whole of the Christian world, and this request was granted in 1673. Due to financial difficulties, the university–known as the Universitat Lul·liana de Mallorca or Lullian University of Mallorca–did not start operating until 1691 and, in 1772, its name was changed to the Universitat Literària de Mallorca (Mallorca Literary University). The institution was abolished in 1842 and no university studies were available in Mallorca until 1967, with the ensuing creation of the Universitat de les Illes Balears (University of the Balearic Islands) in 1978.

Key words: University, Majorca, Balearic Islands, lullism

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons