DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17564

Els orígens de l’Estudi General de Girona: uns començaments que es faran esperar


Resum


Resum: Els orígens i la trajectòria mateixa de l’Estudi General de Girona (1446-1717) són força mal coneguts encara, sobretot per unes mancances documentals que semblen de mal solucionar a curt i potser a llarg termini. En aquestes pàgines s’ofereix, doncs, una síntesi de l’evolució del vell Estudi gironí, tot remarcant el seus inicis més aviat tardans, a la segona meitat del segle xvi, és a dir, un segle després de l’obtenció del pertinent privilegi reial. Aquesta lenta arrencada de la universitat gironina es pot explicar per les vicissituds polítiques, econòmiques i religioses tant del període com de la ciutat de Girona.

Paraules clau: Universitat, Girona, Època moderna, Estudis superiors

Abstract: The origins and the secular evolution of the Estudi General de Girona are not yet well known because of a notorious lack of sources. Such a problem does not seem to have an easy solution in the short and even long term. Therefore, only a general view can be offered at the moment. Such a survey remarks the laborious beginnings of the old Girona university, a century after the perceptive royal permission was given. Besides, the long way of the Estudi is related to the political, economic and religious events of the period, as well as the city.

Key words: University, Girona, Early Modern History, University studies

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons