DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17559

Marginacions d’ahir i d’avui: drets humans i discursos discriminatoris a la pel·lícula También la lluvia


Resum


Resum: Al present article s’analitza la pel·lícula También la lluvia, una bona mostra de com també el cine «pel gran públic» pot contribuir, a través de les seves representacions, a conscienciar els espectadors; en aquest cas, sobre temes com el genocidi indígena a l’edat moderna, la històrica marginació dels pobles indígenes d’Amèrica Llatina i el dret a l’aigua que hom posa en discussió arreu del món. S’hi destaca, especialment, el racisme inherent als discursos de les elits que estan reproduïts a la pel·lícula i que són una bona mostra –dins del codi realista de También la lluvia– d’idees i d’un llenguatge prou difós.

Paraules clau: Divulgació dels drets humans a través del cinema; anàlisi crític del discurs; pobles indígenes d’Amèrica Llatina; Bolívia entre els segles XX i XXI; Bartolomé de las Casas


Abstract: The present article analyses the film También la lluvia, a good example of how cinema «for the general public» can also contribute, through its representations, to people’s awareness; in this case, on themes such as the indigenous genocide in the modern era, the historical marginalisation of the indigenous peoples of Latin America and the right to water that is questioned all over the word. Particularly noteworthy is the inherent racism of the discourses of the elites that are reproduced in the film and that are a good example –in the realistic code of También la lluvia– of rather widespread ideas and language.

Keywords: Dissemination of human rights through the cinema; critical discourse analysis; indigenous peoples of Latin America; Bolivia in the 20th and 21st centuries; Bartolomé de las Casas

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons