DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17556

Arredor do Rexurdimento. Apuntamentos xerais


Resum


Resumo: Este é un estudo do actual estado da investigación sobre o Rexurdimento. A partir dunha bibliografía actualizada, analizamos a renacenza galega e facemos a nosa achega en canto á definición, cronoloxía, características centrais, contribución ao imaxinaio nacional colectivo e o valor da lingua como elemento central na construción da identidade e criterio filolóxico na literatura. Ademais, o estudo parte da relación entre o campo político e o cultural. Para isto tomamos de base, e de xeito principal, os estudos de Xoán González Millán, Antón Figueroa e Alejandro Alonso Nogueira.


Paraules clau: Rexurdimento, criterio filolóxico, lingua galega, imaxinario nacional colectivo, provincialismoAbstract: This is a study of the current state of the Rexurdimento´s research. Based on an updated bibliography, we analyze de galician renaissance and make our contribution in terms of definition, chronology, central characteristics, contribution to the national colectiva imaginary and the valeu of language as ca entral element in the constrution of identity and philological criteria in literatura. The study is based on the relationship between the political and cultura fields. We take, mainly, the Xoán González-Millán, Antón Figueroa and Alejandro Alonso Nogueira´s studies.

Keywords: Rexurdimento, philological criteria, galician language, collective national imagery, provincialism

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons