DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17555

Estudi comparatiu i edició de l’Stabat mater d’Escorigüela


Resum


Resum: Joan Baptista Escorigüela és la figura més interessant de la poesia catalana a la València de la fi del segle XVIII. Dos dels poemes millor valorats per la crítica són la cançó El Àngel del Apocalispi i una versió de l’Stabat Mater Dolorosa. En el present treball, portarem a terme una comparació entre la versió de l’Stabat Mater Dolorosa amb l’original. A banda de conèixer les modificacions efectuades pel poeta valencià, obtindrem uns resultats que ens permetran situar la peça estudiada dins del corrent pre-romàntic. Completarem el present treball amb una edició del text.

Paraules clau: poesia catalana, s.XVIII, Escorigüela, Stabat mater.
Abstract: Joan Baptista Escorigüela is the most interesting author of catalan poetry in Valencia at the end of the 18th century. Two of his best works are: El Àngel del Apocalispi and a version of the Stabat Mater Dolorosa. In this paper, we will carry out a comparative study between his version of Stabat Mater Dolorosa with the original. We will know the modifications made by the autor and we will get results that will allow us to set this poem in the pre-romantic style. Finally, we will end with an edition of it.

Keywords: catalan poetry, 18th century, Escorigüela, Stabat mater.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons