DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.15.17303

Retolació ceràmica urbana dels segles XVIII i XIX: les fàbriques de València


Resum


Resum: Les ciutats començaren a retolar amb taulells els noms dels carrers i dels edificis públics, i a numerar les cases, en compliment de la Cèdula reial de 1769 promulgada per Carles III. En aquest article estudiem l’evolució de la retolació urbana al llarg dels segles XVIII i XIX. A partir de diversos casos documentats –Xàtiva, Sogorb, València, Ciutat de Mallorca– i dels taulells i plaques ceràmiques conservats, analitzem aquesta vessant de la taulelleria valenciana.


Paraules clau: taulelleria, toponímia urbana, segle XVIII, segle XIX, ValènciaAbstract: The cities began to signal the names of streets and public buildings with tiles, and to number the houses, in accordance with the Royal Decree of 1769 promulgated by Carles III. In this paper we study the evolution of urban signage throughout the 18th and 19th centuries. Based on documented examples –Xàtiva, Sogorb, Valencia, Ciutat de Mallorca– and the preserved ceramic tiles and plates, we analyze this aspect of Valencian tilework.


Keywords: glazed tiles, urban toponymy, 18th century, 19th century, València

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons