DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.12.13671

Curial e Güelfa, un nou món per a un nou cavaller: espais literaris en un entorn humanístic


Resum


Resum: El Curial e Güelfa és una novel·la que sorprèn per la seva modernitat. Tot i que conserva certes reminiscències medievals, com a resultat del gènere cavalleresc que la caracteritza, hem de situar-la dins de l’ambient humanista de la Itàlia del Quatttocento: tant les fonts literàries, com molts dels temes que hi apareixen, parlen d’un context social e intel·lectual que es viu en aquests moment a Itàlia. El protagonista, Curial, amb el seu propòsit d’harmonitzar armes i lletres, n’és el millor exemple. El jove cavaller ha de concloure un procés de maduració personal –de crisi existencial, també– per poder assolir l’objectiu que persegueix: casar-se amb la Güelfa. Per aquesta raó, a banda de les seves gestes cavalleresques, es dedicarà a l’estudi i comprendrà que només mitjançant l’esforç que duu a la virtus podrà obtenir la necessària nobilitas que, gràcies a un procés de reconeixement del seu homo interior, farà d’ell una persona íntegra.


Paraules clau: Humanisme, Curial, prosa acurada, armes i lletres, bivium, virtut, noblesa.


 


Abstract: Curial e Güelfa shocks by its own modernity. In spite of some medieval reminiscences as a result of the atmosphere of chivalry it depicts, it belongs within the humanistic influence of the Italian Quattrocento. The author’s mindful prose and his selection of literary sources or the variety of themes, correspond to the social and intellectual context of the day in Italy. Curial, as the main character in the novel, is a true example in his endeavour to blend arms and letters. The young knight must undergo a process towards adulthood which will also entail a personal crisis in the quest to achieve his goal: wedding Güelfa. With this aim in mind, and along with his chivalry frays, he will bow down on study, in the understanding that virtus itself will only be achieved through exertion in order to achieve the necessary nobilitas, which will on its own turn him into an integral being after acknowledging his own homo interior. 


Keywords: Humanism, Curial, mindful prose, arms and letters, bivium, virtue, nobility.


 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons