DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.12.13668

Tòpics retòrics dels textos hagiogràfics bizantins i catalans


Resum


Resum: El present treball analitza comparativament els principals tòpics retòrics presents als pròlegs de textos hagiogràfics bizantins i catalans. El punt de partença és la consolidació del gènere hagiogràfic com a tal en la literatura grega tardo-antiga i d’època bizantina i la seua influència sobre el desenvolupament de l’hagiografia en Occident, primer en llatí i després en les llengües romàniques a partir de l’Edat Mitjana. En aquest sentit, podrem observar l’ús d’un mateix repertori de caràcter retòric per presentar i embellir el text i analitzarem l’explicació d’aquest fenomen i les perspectives d’estudi a explorar. 


 


Paraules clau: hagiografia, literatura bizantina, literatura catalana, vides de sants.


 


Abstract: This article is aimed to compare the main rhetorical topoi of the prologues of both Byzantine and Catalan Hagiographical texts. The starting point is the consolidation of Hagiography as a literary genre in Late Antique Greek and Byzantine literature and its influence on the development of Hagiography in the West, first on Latin and then on Romance texts from the Middle Ages. In this way, we will observe the use of similar rhetorical resources to introduce and embellish the texts and analyze the explanation of this issue and the different approaches to explore.


 


Keywords: hagiography, byzantine literature, catalan literature, lives of saints.


 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons