DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.12.13663

El procés contra el mulat Amador de Molina per sodomia, del 1588


Resum


Resum: La sodomia ha estat perseguida al llarg de la història europea pels tribunals civils i eclesiàstics. A més, a partir de l’any 1524 la Inquisició obtingué jurisdicció plena per jutjar la sodomia als territoris d’Aragó, Catalunya i València. Amador de Molina ja havia sigut jutjat i condemnat a Múrcia, des d’on va arribar, desterrat, a la localitat d’Ontinyent. Denunciat per l’estupre d’un menor, el Tribunal de la Inquisició de València es va mostrar implacable. Junt amb la transcripció del procés, aportem en aquest article una relació general d’alguns dels treballs més significatius en l’estudi de la Inquisició i la repressió sexual, i un esbós dels marcs doctrinals i legals del pecat-delicte de sodomia.

Paraules clau: sodomia, homosexualitat, pecat nefand, crim, Inquisició, repressió sexual.

Abstract: Throughout European history, sodomy has been pursued by civil and ecclesiastical courts. In addition, from 1524 on, the Inquisition obtained jurisdiction to judge sodomy in the territories of Aragon, Catalonia and Valencia. Amador de Molina had been judged and sentenced in Murcia, from where he arrived, exiled, in the village of Ontinyent. Denounced by the rape of a minor, the Court of the Inquisition of Valencia was relentless. Along with the transcription of the process, in this article we provide a general relation of some of the most significant works in the study of the Inquisition and sexual repression, and an outline of the doctrinal and legal frameworks of the sin-crime of sodomy.

Keywords: sodomy, homosexuality, nefarious sin, crime, Inquisition, sexual repression.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons