DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.12.13662

Els castells de Corbera i de Cullera: de hisn musulmà a castrum cristià


Resum


Resum: Durant l’època islàmica i els primers anys després de la conquesta, els castells, dins del territori valencià, van ser un dels elements més importants pel que fa a la vertebració de la societat valenciana.  Al present treball anem a analitzar l’evolució de dos castells valencians, que encara que ambdós és troben pròxims, esdevenen dues versions diferents una vegada la conquesta va ser una realitat. Aquets són el castell de Corbera i Cullera. Ambdues construccions tenen un origen islàmic i per tant la seua funció original és similar protegir els habitants dels voltants, encara que després de la conquesta cadascun d’ells viurà un destí diferent marcat, en aquest cas, per la seua ubicació, o menys o més estratègica..

Paraules clau: castell, conquesta, fortificació, Cullera, Corbera

Abstract: During the Islamic period and the first years after the conquest, the valencian’s castles, were one of the most important elements regarding the vertebration of the valencian society. On the current academic paper, we are going to analyze the evolution of two valencian castles, even though both of them are close to each other. They become different versions, once the conquest became a reality. These are the castles of Corbera and Cullera. Both constructions have an Islamic origin and because of that their original function is similar, even thought, after the conquest everyone of them will live a different destiny, marked in this case, by their more or less strategic location.

Keywords: castle, conquest, fortification, Cullera, Corbera


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons