Establiments comercials i fires en la poesia de Pau Puig


Resum


Resum: Entre l’obra en vers de Pau Puig trobem una vintena de composicions dedicades a botigues i fondes barcelonines, la majoria relacionada amb petits altars o capelles que s’hi havien instal·lat. Fidel al seu estil, Puig hi manté un to desenfadat i utilitza gran quantitat de locucions i de jocs de paraules referents a les activitats comercials de cada establiment. Més satíric amb els costums llibertins de l’època es mostra l’autor en El Sarrabal de la ciudad de Barcelona para el año 1792, obra en prosa castellana que parodia els calendaris o pronòstics i on va anomenant les festes, processons, saraus i fires que se celebraven a Barcelona al llarg de l’any. En alguns casos incorpora poemes en català i en castellà per il·lustrar les celebracions. Aquí ens centrarem en els poemes referits a les fires.

 

Paraules clau: Pau Puig, segle XVIII, botigues, fires, poesia humorística

 

Abstract: Within Pau Puig’s works we can find some twenty pieces related to shops and inns in Barcelona. Most of them refer to small shrines or chapels located there. Pau Puig, compliant with his style, shows an easygoing tone and uses a wide range of collocations and puns when mentioning the commercial activity of each establishment. Puig is much more satyrical about the libertine mores of his time in his work El Sarrabal de la ciudad de Barcelona para el año 1792 (a kind of What’s On in Barcelona in 1792). This work is written in Spanish prose and makes fun of the calendars and forecasts. He also shows a list of public holidays, religious processions, parties and fairs that take place in Barcelona througout the year. In some cases the author includes poems in Spanish and Catalan to enlighten the celebrations. This paper will focus on the poems related to fairs.

 

Keywords: Pau Puig, XVIII century, shops, fairs, humorous poetry 

 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons