A primera sang: batalles nupcials en la Catalunya barroca. Els epitalamis al galant Alba de Francesc Fontanella


Resum


Resum: A l’antiga Grècia i Roma els epitalamis actuaven com a preludi eròtic de la nit nupcial. Claudià, a l’antiguitat tardana, va tractar el motiu del desflorament com a pugna amoris amb lasciu refinament. A partir del Quattrocento italià, l’Europa moderna va reprendre amb profusió aquesta tradició laudatòria d’erotisme estilitzat amb cants consagrats a la unió de les famílies il·lustres. El poeta barroc Francesc Fontanella (1622-1682/83) va compondre quatre magnífics epitalamis dedicats a les noces d’un enigmàtic personatge: el ‘galant Alba’. Diversos estudis han intentat, sense èxit, desvelar-ne la identitat. En aquestes composicions, Fontanella va emprar un llenguatge refinat i metafòric per descriure gradualment els estadis que porten a la unió carnal entesa com a lluita amorosa: els versos, rics en imatges florals i minerals, s’han de reconvertir al seu sentit concret a través d’una doble lectura. L’estudi inclou l’edició crítica dels textos i la contextualització del cicle dins del corpus epitalàmic europeu, així com una argumentació sobre la possible identitat dels protagonistes.

 

Paraules clau: literatura catalana moderna; poesia barroca; epitalami; Francesc Fontanella

 

Abstract: In ancient Greece and Rome, epithalamia acted as an erotic prelude to the wedding night. In Late Antiquity, Claudian explored the theme of deflowering as pugna amoris with lascivious refinement. As of 15th century Italian poets, modern Europe recommenced this laudatory tradition of stylised eroticism with songs devoted to the union of illustrious families. The Baroque poet Francesc Fontanella (1622-1682/3) composed four magnificent epithalamia dedicated to the wedding of an enigmatic character: ‘gallant Alba’, of whom several studies have tried, unsuccessfully, to reveal his identity. In these compositions, Fontanella employed refined, metaphorical language to gradually describe the stages of carnal union understood as a love battle: the verses, rich in floral and mineral imagery, must be transformed into their particular meaning through double reading. The study includes the critical edition of the texts and a contextualisation of the series within the European corpus of epithalamia, as well as an argument on the possible identity of the protagonists.

 

Keywords: Early modern Catalan literature; Baroque poetry; epithalamium; Francesc Fontanella


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons