La poètica de la mort en la poesia catalana dels segles XVII i XVIII


Resum


Resum: L’objectiu d’aquest estudi és proposar una visió sobre el tòpic de la mort en la poesia catalana pels segles XVII i XVIII. El punt central és la projecció pública de les composicions poètiques, tot apropant-nos a la literatura des d’un punt de vista cultural per presentar certs aspectes d’un tema clau en l’art barroc: el final de la vida. La primera part del text introdueix dos dels escriptors del barroc català, Francesc Fontanella i Agustí Eura. La segona secció recerca l’ús de la poesia catalana en les exèquies reials al voltant de la figura del monarca hispànic Carles II. Un cop presentades públicament les poesies en 1701, les edicions impreses són les que ens permeten una lectura contemporània. Publicacions d’altres gèneres poètics són la darrera part de l’article. Els Desenganys de l’Apocalipsi és una coneguda obra barrejant poesia i imatges amb una vessant didàctica per explicar el purgatori, l’infern, la glòria i el paradís als fidels lectors. 

 

Paraules clau: mort, poesia, barroc, exèquies 

 

Abstract: The aim of this study is a global vision about the topic of death in Catalan poetry throughout the 17th and 18th centuries. Focusing on the public use of poetical compositions, we want to approach literature from a cultural point of view in order to present some aspects about a typical subject in baroque art: the end of life. The first part of the text introduces two main Catalan baroque writers, Francesc Fontanella and Agustí Eura. Moving to the second section, the paper researches the use of poetry in royal obsequies around the figure of the Spanish monarch Charles the Second. After the public presentation of the texts in 1701, the printed publication of them is how we can still read them. The printed copies for other kind of poetry creations is the last part of this article. Desenganys de l’Apocalipsi is a well-known text mixing poetry and images with a didactical purpose: to explain the Purgatory, the Hell, the Glory and the Heaven to faithful readers.

 

Keywords: death, poetry, baroque, obsequies 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons