La Comèdia de la General Conquista de Mallorca en relació amb el context cultural del sis-cents


Resum


Resum: A l’article analitzem una obra teatral mallorquina de finals del segle xvii que porta per títol Comèdia de la General Conquista de Mallorca. Del seu autor no en sabem més que el nom, Pere Antoni Bernat. Hem volgut situar aquesta obra en l’àmbit sociocultural del moment, i per a això ens hem centrat principalment en quatre aspectes: el contextual, per veure les condicions que pogueren afavorir la gestació d’una obra d’aquestes característiques; l’històric, per a la qual cosa ens hem fixat en el contingut de la Comèdia en relació amb la historiografia; el formal, amb les possibles influències que hem pogut trobar de la literatura de l’època; i l’ideològic, consistent en una anàlisi dels valors que l’obra transmet. 

 

Paraules clau: Jaume I, conquesta de Mallorca, teatre barroc mallorquí, comèdia de moros i cristians

 

Abstract: In the article we analyse a Majorcan theatre piece entitled Comèdia de la General Conquista de Mallorca that was written at the end of the seventeenth century. About the author we only know his name, Pere Antoni Bernat. We wanted to put this work in relation to the sociocultural environment of its time, and to do so we have focused on four main aspects: the contextual one, in order to see the conditions that could have favoured the creation of a work with such characteristics; the historical one, for which we have fixed on the Comèdia’s contents related to some historiographical works; the formal one, which includes the influences of contemporary literature that we have been able to trace in the work; and the ideological one, which consists in an analysis of the values that the work transmits. 

 

Keywords: James I, conquest of Majorca, Majorcan baroque theatre, comedy of Moors and Christians

 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons