Lucrècia Borja en la premsa espanyola de 1835 a 1875


Resum


Resum: Entre 1835 i 1875 no hi ha mes on el drama o l’òpera Lucrècia Borja no estiga en cartell en alguna part d’Espanya. El periode analitzat comprén des de la seua estrena a la península fins a l’aparició de «Lucrecia Borgia, rehabilitada», un extens article sobre la biografia de Gregorovius en el primer número de la Revista contemporánea. Cal tenir en compte que, a la premsa de l’època és habitual retallar, copiar i enganxar amb el consegüent efecte multiplicador. Lucrècia Borja saltarà aviat de les crítiques teatrals i musicals a la secció de successos o a la crònica política, un mostra de la extraordinària popularitat aconseguida, això sí, des de la infàmia, com ocorrerà amb altres figures femenines poderoses que també són objecte de la ficció del XIX.

 

Paraules clau: Lucrècia Borja, Huit-cents, premsa, dones poderoses, drama

 

Abstract: In the period of time between 1835 and 1875, the opera (or play) Lucrezia Borgia was always running somewhere in Spain. In this research it has been considered the period of time between its first release in the Iberian Peninsula and the publication of «Lucrecia Borgia, rehabilitada». This text is a very long essay about Lucrecia’s biography, written by Gregorovius, which was published in the first issue of Revista contemporánea. It needs to be considered that it was usual for journalists in that period of time to reduce, copy and paste texts, which has a multiplier effect. Lucrezia Borgia play reached an extraordinary popularity, and so it began to appear in affairs and politics columns, as well as in theatre and musical reviews columns. The same happened in the nineteenth century to other fictional characters of powerful women.

Keywords: Lucrezia Borja, 19th century, newspaper, powerful women, play


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons