Conversaçiones de Música a finals del segle XVI: el cas de l’acadèmia de Joan de Borja i Castro


Resum


Resum: Aquest article s’insereix dins del conjunt d’investigacions sobre la Cort dels Habsburgs. L’estudi de les acadèmies musicals és poc conegut. A partir d’algunes investigacions sobre acadèmies literàries, l’article focalitzarà en l’acadèmia musical que Joan de Borja i Castro tenia a Madrid. En aquest sentit, si el mecenatge literari cortesà ja és un tema amb múltiples variants, l’aproximació al patrocini d’altres activitats artístiques, com el cas de la música, ho és encara més. En les següents pàgines s’aprofundirà en les diverses facetes erudites de Joan de Borja amb el fil conductor de les acadèmies, com a centre d’intel·lectualitat, de creació i promoció cultural i també personal. Per aquesta acadèmia van passar alguns dels personatges del món musical ibèric més important de l’època com Francisco Guerrero o Tomás Luis de Victoria. Aquest article pretén mostrar la importància d’aquesta acadèmia com un punt neuràlgic del mecenatge musical de les darreres dècades del segle XVI.

 

Paraules clau: Joan de Borja, Borja, acadèmies, Habsburgs, Música, Madrid

 

Abstract: This work is part of the research on The Court of Habsburg in Modern Era. The study of music academies is not quite known. From few works on literary academies, this article will focus on the music academy that of Juan de Borja i Castro hold in Madrid. In this way, if the courtly literary patronage is already an issue with multiple variants, the approach to other artistic activities, such as the music, it is even more. In the following pages, it will delve into the various aspects of erudition of Juan de Borja with the thread of the academies, as a centre of intellectual, creative and cultural promotion and personal. Some of the most important composers of the Iberian World of that time, such as Francisco Guerrero or Tomás Luis de Victoria, were involved in this academy. The article aims to show the relevance of this cenacle as a focal point of the musical patronage in the last decades of the 16th century Spain.

Keywords: Joan de Borja, Borja, academies, Habsburgs, Music, Madrid


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons