La (re)construcció visual i retòrica de Jaume I a la Festa de l’Estendard de Mallorca durant l’època foral


Resum


Resum: L’article pretén adverar de quina manera es configurava i s’identificava la figura del rei en Jaume a la Festa de l’Estendard, la commemoració anual de la conquesta cristiana de la ciutat de Mallorca, mitjançant l’anàlisi dels elements visuals i retòrics planificats per al desenvolupament d’aquella. Cal parar atenció, concretament, a dos d’aquests elements: el portaestandard que anava a cavall ben abillat amb armadura i altres objectes i l’eloqüent prèdica –coneguda com el Sermó de la Conquesta– que pronunciava un clergue acreditat per a tal funció.

 

Paraules clau: Jaume I, imatge règia, festes de la Baixa Edat Mitjana, iconografia del poder, Regne de Mallorca

Abstract: This paper attempts to discuss the manner in which the image of king James I was customized and established in the Festa de l’Estendard, the annual commemoration ceremony of the christian conquest of the city of Mallorca. We will do so through an analysis of the visual and rhetorical elements planned for the unfolding of the ritual. One should focus particular attention on two of these elements: the standard bearer on horseback well attired in armour and other objects and the speech known as the «Sermó de la Conquesta» delivered by a cleric.

Keywords: James I of Aragon, Royal Image, Late Medieval Ceremonies, Iconography of Power, Kingdom of Mallorca


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons