Caplletra 6 (Primavera 1989)

Caplletra 6 (Primavera 1989)
Caplletra 6 (Primavera, 1989). Revista de Filologia. Número monogràfic dedicat a la lingüística diacrònica a cura d'Emili Casanova.

Articles monogràfic

Emili Casanova
PDF
5
Emili Casanova
PDF
7-20
Joan Martí i Castell
PDF
21-36
Eduard Blasco Ferrer
PDF
37-69
Brauli Montoya Abad
PDF
71-88
M. Teresa Echenique Elizondo
PDF
89-94
Philip D. Rasico
PDF
95-106
Josep Moran
PDF
107-116
Emili Casanova
PDF
117-122
Lluís Gimeno Betí
PDF
123-140
Vicent Cabanes
PDF
141-170
Josep M. Nadal
PDF
171-178
Jordi Colomina i Castanyer
PDF
179-208


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png