Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Lingüístics i Minories

Vol. 1, Núm. 1-2

Polítiques lingüístiques i justícia social
Número monogràfic
Editen: Christopher D. Mellinger & Esther Monzó-Nebot
 

Número complet

Veure o descarregar el número complet PDF (English)

Notícies

Aquests són els pròxims números especials de Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Lingüístics i Minories. Es pot accedir a més informació a través de la secció Quant a de la revista.


 
Publicat: 2022-10-12

Aquest vídeo mostra els passos per trametre un article a Just. Journal of Language Rights & Minorites, Revista de Drets Lingüístics i Minories.

Publicat: 2022-07-15
Més notícies...

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories publica articles sobre la protecció, l’observança i el foment dels drets de les minories lingüístiques i temes connexos que sorgeixen de les confluències entre el llenguatge, la llengua, les dinàmiques socials de dominació i opressió i el dret.

Voleu rebre el proper número? Subscriviu-vos-hi!

Càtedra de Drets Lingüístics. Universitat de València.

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories és una revista científica editada per la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València i la Generalitat Valenciana. Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories es publica dues vegades l’any, una per la diada Sant Jordi (23 d'abril) i l'altra per la diada de Sant Donís (9 d'octubre). L'objecte de la revista és fomentar l'estudi dels drets de les minories lingüístiques i ètniques des de perspectives diverses que en permeten destacar la complexitat alhora que la necessitat d'incorporar la perspectiva dels drets lingüístics als debats polítics, acadèmics i públics sobre tot tipus de planificació i diagnòstic socials.

La revista té un interès especial per fomentar recerques específiques, per a la qual cosa dona prioritat a la publicació de números monogràfics sobre temes d'actualitat, sobre desenvolupaments nocionals determinats, sobre territoris o poblacions concretes o sobre altres eixos que permeten establir diàlegs intra i interdisciplinaris en la creació de coneixement. Les persones interessades a editar un monogràfic poden preparar la proposta a partir de la plantilla disponible al web de la revista i contactar amb el Consell Editorial a fi de conèixer el calendari previst de publicacions i assegurar-se que no hi ha ja en marxa algun altre número sobre la mateixa temàtica. 

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories accepta també articles miscel·lanis sobre els distints aspectes de la protecció, l’observança i el foment dels drets lingüístics, amb ambicions descriptives, crítiques, teòriques o empíriques. Tant en el cas d'articles ordinaris com d'aquells que s'encaixen en números especials, la Càtedra de Drets Lingüístics es fa càrrec de la totalitat dels costos de la publicació (APC). Tots els articles es publiquen en accés obert.

Tots els articles que es proposen a Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories han de ser articles originals i inèdits que no es troben en procés d'avaluació o publicació. Les pràctiques de la revista es guien per les directrius de COPE i s'encoratja a autores i autors a assegurar que la seua recerca compleix tots els requisits ètics del treball científic. 

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories és una revista compromesa amb la diversitat, l'equitat i la inclusió.