Journal Contact

Mailing Address

Just
Journal of
 Language Rights & Minorities
Revista de Drets Lingüístics i Minories

Facultat de Dret
Universitat de València
Avda. dels Tarongers, s/n
46022 - València

Principal Contact

Vicenta Tasa Fuster
Director of the Chair for Linguistic Rights

Universitat de València
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política
Facultat de Dret
Avda. dels Tarongers, s/n
46022 - València


Email: vicenta.tasa@uv.es

Support Contact

Administrador de OJS
Email: ojs@uv.es