DOI: https://doi.org/10.7203/imago.8.9153

La representació de l’arbre en l’Arbre de ciència de Ramon Llull


Resumen


ABSTRACT: The abundant use of graphic material in the work of Ramon Llull makes for a space where words and images intersect. The figure of the tree which Llull describes verbally in his Arbre de ciència (1295-1296) is a complex and special case of the application of a rhetorical device called «ekphrasis». Despite the fact that the author did not envisage the possibility of making a visual representation, in the work's later transmission attempts were made to provide graphic images with results which were unsatisfactory for many reasons, of which the most important was the fact that Llull conceived of his tree as multidimensional.

KEYWORDS: Llull; tree; ekphrasis.

 

RESUM: L’ús abundant de recursos gràfics en l’obra de Ramon Llull és un lloc de confluència de paraula i imatge. L’esquema arbori que Llull descriu verbalment al seu Arbre de ciència (1295-1296) és un cas complex i particular d’aplicació del recurs retòric anomenat «ècfrasi». Malgrat que originalment l’autor no va preveure la possibilitat de fer-ne una representació visual, en el procés de transmissió de l’obra hom va assajar en diverses ocasions de fer-ne una plasmació gràfica amb resultats decebedors per múltiples raons, la més important de les quals és que Llull va concebre un arbre multidimensional.

PARAULES CLAUS: Llull; arbre; ècfrasi.

 

RESUMEN: El uso abundante de recursos gráficos en la obra de Ramon Llull es un lugar de confluencia de palabra e imagen. El esquema arbóreo que Llull describe verbalment en su Arbre de ciència (1295-1296) es un caso complejo y particular de aplicación del recurso retórico llamado «écfrasis». A pesar de que originariamente el autor no previó la posibilidad de hacer una representación visual, en el proceso de transmisión de la obra se intentó en diverses ocasiones hacer una plasmación gràfica con resultados decepcionantes por múltiples razones, la más importante de las cuales es que Llull concibió un árbol multidimensional.

PALABRAS CLAVES: Llull; árbol; écfrasis.


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


URL: http://ojs.uv.es/index.php/IMAGO

Administración: C/ Universitat, 2 · 46003 Valencia.

M.Elvira.Mocholi@uv.es, Elena.Monzon@uv.es, mahiques@uv.es

ISSN digital: 2254-9633 / ISSN impresión: 2171-0147


MÉTRICA EN SJR BASADA EN SCOPUS

 

 

INDEXACIÓN