Ressenyes del Caplletra 55


Resum


Ressenyes del Caplletra 55 (Tardor, 2013)

  • Henry Ettinghausen, ressenya de Gabriel Andrés, Relaciones de fiestas barrocas: Valencia. Textos y estudios, Editorial Académica Española, Saarbrücken, 2011, 277 pp.
  • Joan Borja i Sanz, ressenya de Vicent Simbor, Joan Fuster: el projecte de normalització del circuit literari, València, Publicacions de la Universitat de València, 2012, 312 pp.
  • Brauli Montoya Abat, ressenya de María Victoria Navas Sánchez-Élez, El barranqueño. Un modelo de lenguas en contacto, Madrid, Editorial Complutense / Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, 2011, 319 pp.
  • Ronald E. Surtz, ressenya de Bernat Metge, Book of Fortune and Prudence. Introduced and translated by David Barnett. Barcelona, Barcino / Woodbridge, Tamesis, 2011, 87 pp.
  • Jordi Antolí, ressenya d'Antoni Ferrando (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima dle segle xv en llengua catalana. Linguistic and Cultural Studies on Curial e Güelfa, a xvth century anonymous chivalric romance in Catalan language, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company («Series Ivitra Research in Linguistics and Literarture», 3), 2012, xxi + 1193 pp.
  • Vicent Simbor Roig, ressenya de Pere Molas, Eulàlia Duran i Josep Massot  (directors), Diccionari biogràfic de l'Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres / Fundació Noguera, 2012, 503 pp.
  • Eulàlia Miralles, ressenya d'Estela Pérez Bosch, Los poetas valencianos del Cancionero general (Valencia, 1511 y 1514), València, Institució Alfons el Magnànim / Diputació de València, 2011, 671 pp.
  • Rafael Alemany Ferrer, ressenya de Rosa Navarro Durán, El Tirant lo Blanc i la seva presència en el Lazarillo de Tormes i en les novel·les de Cervantes, traducció de Maria Pilar Perea, Castelló / Barcelona, fundació Germà Colón Domènech / Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Col·lecció Germà Colón d'Estudis Filològics»), 2011, 145 pp.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png