DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.60.8835

E. Balaguer, M. J. Francés & V. Vidal (eds.), «Aproximació a l’altre. An approach to the other. Biografies, semblances i retrats. Biographies, resemblances and portraits», Amsterdam/Filadèlfia, John Benjamins Publishing Company, 2015, 162 pp.


Resum


Ressenya sobre el llibre d'Enric Balaguer, Maria Jesús Francés & Vicent Vidal (eds.), Aproximació a l’altre. An approach to the other. Biografies, semblances i retrats. Biographies, resemblances and portraits, Amsterdam/Filadèlfia, John Benjamins Publishing Company, 2015, 162 pp., ISBN: 978-90-272-4017-0.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png