DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.60.7926

Construccions connectives binàries en el debat parlamentari


Resum


Resum: El gènere polític del debat parlamentari és eminentment argumentatiu perquè els parlamentaris defensen una postura respecte a un tema de discussió. Aquesta postura es materialitza en unes estructures argumentatives, les parts de les quals sovint són delimitades pels connectors binaris (principalment causals i consecutius, però també condicionals, finals, adversatius i concessius). L’objectiu d’aquest treball és fer una anàlisi lingu?ística i argumentativa d’aquest tipus de construccions des d’una perspectiva local, cas per cas, i global, integrades en l’encadenament discursiu, en un corpus format per tres debats en català del Parlament de Catalunya. D’una banda, a partir dels resultats obtinguts, s’hi fa una comparació amb els resultats de treballs anteriors que tracten de la relació entre connexió i gènere discursiu (Castellà 2001; Cuenca 2013a) i es relaciona l’ús de connectors amb el grau de formalitat i preparació del debat parlamentari. D’una altra banda, s’hi analitza la construcció del discurs i l’estil individual de cada parlamentari d’acord amb l’encadenament i la coherència de les idees, i al tipus d’ordre i moviment argumentatius.

Paraules clau: relacions binàries, construccions connectives binàries, argumentació, debat parlamentari, gènere discursiu.


Paraules clau


relacions binàries; construccions connectives binàries; argumentació; debat parlamentari; gènere discursiu

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png