DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.60.7925

Sobre la correcta interpretació dels fonemes vocàlics de l’alguerès: un estudi acústic


Resum


Resum: En els treballs de dialectologia catalana són sovent presents errors en la interpretació dels fonemes vocàlics del català de l’Alguer, i especialment dels fonemes mitjans /e, ?, ?, o/. L’objectiu principal d’aquest estudi és d’avaluar instrumentalment el rol que la distribució al·lofònica de les vocals tòniques en l’espai vocàlic pot jugar en augmentar el risc de no interpretar correctament els fonemes algueresos per part de locutors d’altres àrees dialectals del domini lingüístic català.
Les dades obtingudes indiquen que és suposable una correlació entre diferències acústiques
dialectals i errades interpretacions dels fonemes vocàlics de l’alguerès per part d’estudiosos catalanoparlants no algueresos. Per exemple, una certa tendència a interpretar les vocals mitjanes obertes de l’alguerès com a mitjanes tancades pot ésser atribuïda (entre d’altres possibles factors) a la llur realització perceptiblement més alta respecte a les corresponents en quasi totes les altres varietats considerades.

Paraules clau: alguerès, català, vocals, fonètica segmental, fonologia, escala Bark.


Paraules clau


alguerès; català; vocals; fonètica segmental; fonologia; escala Bark

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png