El «Vocabulari de la llengua catalana medieval» de L. Faraudo de Saint-Germain


Resum


Aquest article passa revista a les principals obres lexicogràfiques sobre el català antic i presenta la figura de Lluís Faraudo de Saint-Germain, autor del «Vocabulari de la llengua catalana medieval». S’hi estudia amb un cert detall l’estructura i el contingut
del «Vocabulari» i es mostra que és un repertori molt ampli, puix que comprèn obres literàries i igualment molts tractats científics, utilitaris, així com una abundosa documentació inèdita, treta de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Amb tot plegat es conclou que aquesta obra conté força lèxic no repertoriat fins ara.

Paraules clau


Faraudo de Saint-Germain, biografia; lèxic medieval català, lexicografia catalana, comparació lexicogràfica

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png