DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.74.26042

Marcatge diferencial d’objecte a la Pulla: una panoràmica descriptiva


Resum


Aquest article descriu la distribució del marcatge diferencial d’objecte (MDO) a la regió de la Pulla (sud-est d’Itàlia), on es parlen les varietats italo-romàniques meridionals superiors (pullés) i meridionals extremes (salentí). Aquest primer estudi sobre MDO a la Pulla presenta evidències basades tant en la bibliografia existent com en un qüestionari en línia amb parlants nadius. Aquest darrer se centra en una selecció de referents situats a diferents nivells de la jerarquia de definitud, des dels pronoms personals fins als SN indefinits, per tal d’esbrinar si l’especificitat pot ser considerada (o no) el desencadenant final del MDO en aquestes varietats. En aquest sentit, només s’inclouen en el qüestionari els objectes directes animats que són informació nova, mentre que les estructures topicals amb duplicació de clític altament específiques es deixen per a futures investigacions. En aquest primer intent de cartografiar la microvariació detallada del MDO a tota la península de la Pulla, sembla que la distribució del fenomen és molt limitada en salentí, restringida als pronoms personals, mentre que les varietats de pullés mostren sistemes de MDO més estesos, que poden ser sensibles a factors (lexico)semàntics mínimament diferents a l’hora de desencadenar el fenomen en els nivells inferiors de la jerarquia de definitud.


Paraules clau


marcatge diferencial d’objecte; varietats de pullés; varietats del salentí; microvariació; especificitat; jerarquia de definitud

Text complet:

PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png