DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.72.22961

Sobre la categoria verbal de temps en búlgar


Resum


El sistema verbal búlgar conserva en principi l’esquema antic. La tendència que antigament operà sobre els sistemes eslaus convertint el perfet en un passat general sembla que també va actuar en búlgar, però menà a resultats diferents. Una innovació fou el valor testimonial associat als temps passats, davant del valor neutre dels no-passats. El sistema s’ha enriquit amb altres innovacions basades sobre els valors de perfet: perfets secundaris, formes narratives, mode conclusiu i formes dubitatives.


Dediquem aquest treball a trobar una representació d’aquestes formes en fórmules de relacions temporals «E rel R rel S» per tal de veure que les podem considerar «temps» perquè mostren una relació amb el centre díctic, sigui directa o sigui indirecta i més complexa.


Paraules clau


perfet; perfets secundaris; formes narratives; mode conclusiu; formes dubitatives

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png