DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.68.16476

L’educació de l’alumnat amb llengües d’herència: una mirada actual i reptes de futur


Resum


Arran de l’increment de la mobilitat i els fenòmens migratoris, al voltant de 244 milions de persones al món són migrants. Aquesta tendència ha fet de la diversitat una de les principals característiques de les societats contemporànies. En aquest context el multilingüisme ha esdevingut un bé preuat i, en conseqüència, s’incentiva l’aprenentatge de llengües, entre les quals ens centrarem en les llengües d’herència (LH). Una LH és una llengua parlada a la llar que, crucialment, no és la llengua dominant de la societat en general. En aquest article ens focalitzarem fonamentalment en les LH a l’entorn escolar i, per tant, tindrem en compte les noves llengües a les quals s’exposa l’alumnat nouvingut a més del manteniment i promoció (o no) de les LH a les comunitats d’acollida. Addicionalment farem referència a diferents programes d’ensenyament de les LH tenint en compte les seves característiques i eficàcia, i ens fixarem especialment en els entorns catalanoparlants i en la vinculació entre llengües d’herència i identitat. Finalment, abordarem els reptes de futur des d’una mirada pedagògica i aportarem unes reflexions finals.


Paraules clau


llengües d’herència; multilingüisme; educació; identitat

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png

 

 

 Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png