DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.66.13507

Més enllà de la gramaticalització: el desenvolupament del marcador discursiu «no obstant això» en català


Resum


L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’emergència del MD no obstant això en català. Aquesta evolució permet posar en relleu que no tot canvi en la gramàtica ha de ser estudiat des de la Teoria de la Gramaticalització, alhora que fa palesa la necessitat d’analitzar els canvis sintàctics en el context social i cultural en què es van donar. En el cas de no obstant això, l’estudi minuciós de les seves primeres ocurrències en català evidencia que, lluny de ser el resultat d’una gramaticalització, aquest marcador va sorgir com a resultat del calc gramatical d’una partícula originada en el llatí medieval.


Paraules clau


gramaticalització; marcadors discursius; contacte de llengües; contraargumentació

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png