Història de la Revista

Història de la Revista

Caplletra, la revista internacional de filologia de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, editada conjuntament amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat, nasqué l’any 1986 amb la voluntat de convertir-se en un mitjà de difusió de la recerca sobre filologia catalana que es feia al si de les universitats del País Valencià i de recepció de la que es feia en altres centres d’investigació de les terres de llengua catalana i d’arreu del món. Des d’un primer moment es volgué donar cabuda a estudis de les més diverses branques de la filologia o que s’hi relacionen mitjançant les llengües de cultura que ens són més pròximes. Fundada i dirigida inicialment per Antoni Ferrando (1986-2001), ha estat dirigida successivament per Rafael Alemany (2001-2003), Joan Ponsoda (2003-2004), Vicent Simbor (2004-2010), Maria Josep Cuenca (2010-2012) i Maria Josep Marín (2012-), que han anat adaptant-la a les exigències de les revistes de màxima qualificació acadèmica. Actualment manté intercanvis amb nombroses revistes científiques de l’àmbit català i internacional, i és un referent obligat dels estudis de filologia catalana.Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png