No 2 (2019)

No 2 (2019)
Monographic issue: Poetry in Literary Education

Full issue

View or download the full issue PDF

Editorial

Editorial: Poetry in Literary Education
Xavier Mínguez López, Tzina Kalogirou, Juan Senís
PDF
1-7

Monograph

Clementine Beauvais
PDF
8-28
María del Rosario Neira Piñeiro
PDF
29-51
Evangelia E Moula, Konstantinos D Malafantis
PDF
52-70
Pedro Balaus Custodio
PDF
71-89
Sotiria Kalasaridou
PDF
90-109
Maria Luisa Alonso
PDF
110-129
Marianna Toutziaraki
PDF
130-152
Marita Paparousi
PDF
153-177

Miscellaneous

Kit Kelen
PDF
178-198
Ian Cushing
PDF
199-211


ISSN: 2659-3149