DOI: https://doi.org/10.7203/imago.8.9152

Convenció i excepció en la imatge dels gravats de Ramon Llull


Resumen


ABSTRACT: Study of the engravings that depict Ramón Llull, which are found mainly in Lullian editions from the sixteenth to the nineteenth centuries. This study first analyzes the conventional images that define the conceptual iconographic type of Llull. It also examines two engravings whose meaning is related to the context of the period.

KEYWORDS: Ramon Llull; Francesc Rossello; Lullian editions; Lullian iconography.

 

RESUM: Estudi dels gravats que representen Ramon Llull, localitzats en les edicions lul·lianes entre els segles XVI al XIX. En primer lloc s’analitzen les imatges convencionals que defineixen el tipus iconogràfic conceptual de Llull. En segon lloc, dos gravats, el significat dels quals és interpretat en relació amb el context de l’època.

PARAULES CLAUS: Ramon Llull; Francesc Rosselló; edicions lul·lianes; iconografia lul·liana.

 

RESUMEN: Estudio de los grabados que representan a Ramón Llull, localizados en las ediciones lulianas entre los siglos XVI al XIX. En primer lugar se analizan las imágenes que definen el tipo iconográfico conceptual de Llull. En segundo lugar, dos grabados cuyo significado és interpretado en relación con el contexto de la época.

PALABRAS CLAVES: Ramon Llull; Francesc Rosselló; ediciones lul·lianes; iconografía luliana.


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


URL: http://ojs.uv.es/index.php/IMAGO

Administración: C/ Universitat, 2 · 46003 Valencia.

M.Elvira.Mocholi@uv.es, Elena.Monzon@uv.es, mahiques@uv.es

ISSN digital: 2254-9633 / ISSN impresión: 2171-0147


MÉTRICA EN SJR BASADA EN SCOPUS

 

 

INDEXACIÓN