DOI: https://doi.org/10.7203/imago.8.9151

La forma i la lletra en Ramon Llull. Una breu introducció als elements visuals en l’obra lul·liana


Resumen


RESUM: No ha estat fins fa poc temps que s’ha posat el focus d’atenció en la gran riquesa de l’obra lul·liana pel que fa al llenguatge visual, un element que va tenir un ampli desenvolupament al llarg del lul·lisme del Renaixement i del Barroc, però també en l’art contemporani. D’entrada, en les figures lul·lianes es troben elements que requereixen una reflexió: l’ús de formes i de lletres, i, en definitiva, la construcció d’una diagramàtica sobre la qual encara avui cal aplicar una catalogació i una interpretació més enllà de desentrellar-ne l’aplicabilitat o funcionalitat en relació amb cada text, aspectes que l’investigador A. Bonner ha estudiat a bastament, junt amb A. Soler.


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


URL: http://ojs.uv.es/index.php/IMAGO

Administración: C/ Universitat, 2 · 46003 Valencia.

Sergi.Domenech@uv.es, M.Elvira.Mocholi@uv.es, mahiques@uv.es

ISSN digital: 2254-9633 / ISSN impresión: 2171-0147

 

INDEXACIÓN

          

         

 

   

 

 

 

 

Licencia Creative Commons
Esta obra está acreditada por una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.


URL: http://ojs.uv.es/index.php/IMAGO

Administración: C/ Universitat, 2 · 46003 Valencia.

Sergi.Domenech@uv.es, M.Elvira.Mocholi@uv.es, mahiques@uv.es

ISSN digital: 2254-9633 / ISSN impresión: 2171-0147

 

INDEXACIÓN