Dades de l'autor

Dades de l'autor

Llopart-Saumell, Elisabet, <p>Universitat Pompeu Fabra</p>

  • Caplletra 71 (tardor 2021) - Ressenyes
    Jean-François Sablayrolles, «Comprendre la néologie. Conceptions, analyses, emplois», Llemotges, Éditions Lambert-Lucas (col·lecció «La Lexicothèque»), 2019, 312 p.
    Resum  PDF


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png